Co by měla každá skautka znát

Slib skautek:

Slibuji na svou čest jak dovedu nejlépe,

sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,

plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,

duší i tělem být připravena pomáhat vlasti a bližním.

 

 

Zákon skautek:

  1. Skautka je pravdomluvná.
  2. Skautka je věrná a oddaná.
  3. Skautka je prospěšná a pomáhá jiným.
  4. Skautka je přítelkyní všech lidí dobré vůle a sestrou každé skautky.
  5. Skautky je zdvořilá.
  6. Skautka je ochránkyní přírody a cenných výtvorů lidských.
  7. Skautka je poslušná rodičů, představených a vůdců.
  8. Skautka je veselé mysli.
  9. Skautka je hospodárná.
  10. Skautka je čistá v myšlenkách, slovech i skutcích.

 

 

Příkaz skautek:

Každý den vykonej alespoň jeden dobrý skutek!

 

Heslo skautek:

Buď připravena!