Červen+Červenec+Září

15.12.2017 22:30

22 - 24.6 - V Hlavě - ukončovací výprava

SRAZ - 22.6 v 18:45 (odjezd v 19:04) - autobusové nádraží v Chomutově

NÁVRAT - 24.6 v 13:39 - autobusové nádraží v Chomutově

INFORMACE: léto s trojlístkem.pdf (720957)

 

28.6 -Slavnostní ukončení skautského roku v KROJÍCH!!!!

ZAČÁTEK - 28.6 v 16:30 (odjezd v 19:04) - hřiště za skautskou kllubovnou 

KONEC- 28.6 v  cca 17:00 

INFORMACE: léto s trojlístkem.pdf (720957)

 

7 - 21.7 - Letní skautský tábor na Frančině huti 


3.9 -Slavnostní zahájení skautského roku v KROJÍCH!!!!

ZAČÁTEK - 3.9 v 16:30 (odjezd v 19:04) - hřiště za skautskou kllubovnou 

KONEC- 3.9 v cca 17:00 

INFORMACE: léto s trojlístkem.pdf (720957)