Info pro rodiče

pro rodiče našich budoucích nováčků:

 • termíny schůzek i s věkovým rozdělením najdete na úvodní straně v postranní liště
 • kontakty na vedoucí, od kterých se nejlépe dozvíte vše potřebné, jsou k dispozici v sekci "kontakty"
 • pokud si chcete přečíst něco o našem oddíle, navštivte sekci "o nás"
 • na 1. schůzku se můžete se svojí dcerou  nebo synem (pouze pro Broučky) přijít podívat i vy
 • není nutné dceru nebo syna (pouze pro Broučky) přihlásit hned po 1. schůzce
 • na odkazech níže si můžete prolistovat skautské brožurky " Nováček"

 

pro světlušky (flashbook): krizovatka.skaut.cz/organizace/dokumenty/e-knihovna/?act=get&check=dfd1947923519ede5e6e8c576c86152f&id=3323&flash=show

pro skautky (formát pdf): novacek-2008-web.pdf (6,6 MB)

 

pro rodiče našich současných členů:

 • nováčkovi je třeba do 6 měsíců pořídit skautský kroj (jedná se o investici v hodnotě 530 - 580 Kč dle velikosti košile; je možnost pořídit i košili od starších členů, kteří už nám z meších velikostí vyrostli, samozřejmě za nižší cenu dle dohody mezi rodiči)
 • každý rok je třeba v lednu zaplatit registrační poplatek ve výši 800 Kč (pokud rodiče zaplatí v prosinci, získají slevu 50 Kč; za pozdní zaplacení po 31.1. je naopak přirážka 50 Kč). Informace o uplatnění poukázek od Chomutova města na volnočasové aktivity u vedoucích družin nebo oddílu.
 • informaci o nejblížší akci najdete vždy na úvodní straně v postraní liště v sekci "novinky" a bližší info k akci spolu se zvadlem ve formátu pdf v sekci "kalendář akcí"
 • půlroční plán ve formátu pdf pro broučky, světlušky a skautky zvlášť můžete najít opět v sekci "kalendář akcí" na začátku stránky
 • v případě neúčasti dcery nebo syna (pouze pro broučky) na schůzce nebo nějaké akci je třeba ji předem omluvit danému vedoucímu
 • pokud nebudete vyzvedávat svou dceru nebo syna (pouze pro broučky) na schůzkách je třeba dát vedoucímu vámi podepsaný lísteček s tímto oznámením (po skončení schůzky tím přebíráte za svou dceru zodpovědnost)
 • v sekci "užitečné" najdete složení KPZ a seznam základních věcí na výpravy (toto se týká hlavně rodičů broučků a světlušek, skautky by měly být schopné si tyto věci obstarat samy)