Informace o nás

Součástí našeho oddílu s dlouholetou tradicí jsou dívky dvou věkových kategorií – světlušky a skautky. Světlušky jsou mladší dívky - ve věku od 2. do 5. třídy, které tvoří 2 družinky Modrá a Zelená šestka. Starší dívky - skautky, ve věku od 11 do 14 let chodí do družiny Veverek a Sojek. V roce 2012 se k nim přidala ještě smíšená (kluci i holky) družinka předškoláčků a prvňáčků BroučciVšechny družiny se pravidelně schází jednou týdně na družinových schůzkách, kde na ně čeká pestrý program plný zajímavých her, rukodělek (malování barvami na sklo, výroba postaviček z různých materiálů, pletení náramků, atd.) a skautských dovedností. Mezi ty patří např.: uzlování, tábornictví, šifrování, práce s mapou, znalost morseovky, atd. Program je samozřejmě uzpůsoben jednotlivým věkovým kategoriím.

Kromě pravidelných schůzek pořádáme několikrát měsíčně různé víkendové akce a výpravy. Pod pojmem výprava se skrývají buďto jednodenní výlety do přírody (výprava do Havraního údolí nad Kameničkou, výlet na Komáří vížku, atd.), nebo celovíkendové akce na některé ze skautských základen v nejbližším okolí (Hledání Yettiho v Kryštofových Hamrech, Výprava do neznáma – Zákoutí u Mezihoří). Často se také sejdeme v naší klubovně na tzv. přespání s tematicky zaměřeným programem (Halloween, Vánoce, Den sesterství, atd.). Navíc se účastníme i střediskových a jiných skautských akcí, kde si můžeme zasoutěžit a seznámit se se skauty a skautkami z ostatních měst (Drakyáda, Krušnohorské šlápoty, Zlatý uzel, Zubrův memoriál, atd.). Skautský rok vždy společně zakončíme v červenci na podsadovém táboře na Frančině Huti. Zde si užíváme 14 dní krásné přírody Českého lesa, zažíváme spoustu legrace a plno nezapomenutelných zážitků, které bychom v bludišti paneláků nikdy neprožili.

Cílem našeho oddílu je dětem zajímavou a příjemnou formou předat skautské ideály (čestnost, nesobeckost, odvaha, samostatnost, veselá mysl, atd.), úctu k přírodě a cenu přátelství. Vše cestou zábavných a poučných her, výletů do přírody a zajímavých akcí. V našem oddíle si užijete spoustu zábavy, zapojíte mozkové závity a ještě si najdete nové kamarády. Vezmeme mezi sebe každou dívku ( mimo družiny Broučků), kteří mají zájem se k nám přidat a podpoří příjemnou atmosféru v našem oddíle.

Historie našeho oddílu

Dívčí oddíl navázal v roce 1990 na tradici z roku 1970 a jeho vůdkyní se stejně jako tehdy stala Jindra Kukučová – Jiskra. V poměrně krátké době předává Jiskra vedení oddílu připravované nástupkyni Libuši Křížové – Joši (tehdy měla přezdívku d´Artagnan). Jako pomocnice v dívčím oddílu působily Marie Günzelová – Akula a Slávka – Topinka

Oddíl měl obě věkové kategorie – světlušky a skautky. Děvčata se účastnila střediskových táborů v Teplé v roce 1991, Hroznějovicích v roce 1992 a Kryštofových Hamrech v roce 1993. V roce 1994 na Kryštofových Hamrech uskutečnil oddíl dokonce samostatný dívčí tábor. Od roku 1995 až po současnost se dívčí oddíl účastní táborů na Frančině Huti v Českém lese. V letech 1995 – 98 prochází oddíl existenční krizí způsobenou nedostatkem schopných vedoucích. Počátkem roku 1998 se objevila maminka jedné ze světlušek Jarmila Válková – Žába, která se postavila do čela 1. oddílu a povedlo se jí zvednout členskou základnu na velmi dobrou úroveň. V letech 2001 až 2003 byla vedoucí oddílu Jindra Schmidtová – Wilma. Po nejdelší dobu tuto funkci do roku 2011 zastávala zatím nejlepší a nejschopnější vůdkyně, kterou kdy 1. dívčí oddíl v Chomutově měl, Pavlína Mejtová (dnes Jakabová) – Trpaslík. Za jejího vedení získal oddíl svůj nynější název Trojlístek a stal se kvalitním a fungujícím oddílem. V  roce 2012 tuto funkci převzala Markéta Blumová - Maky.